مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )

صفحه 1 صفحه 1

سپهر منور
سپهر منور

انجام معاینات دوره ای سال 96 کارخانه سپهر منور توسط شرکت طب کار و کارگر (مرکز تخصصی طب کار آسا)
فروشگاه های افق کوروش
فروشگاه های افق کوروش

عقد قراداد مرکز تخصصی طب کار آسا با فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت معاینات بدو استخدام پرسنل این مجموعه
بانک سامان
بانک سامان

عقد قرارداد همکاری مرکز تخصصی طب کار آسا با بانک سامان جهت انجام معاینات بدو استخدام پرسنل این بانک  
مدارک لازم جهت معاینات بدو استخدام
مدارک لازم جهت معاینات بدو استخدام

  1- معرفی نامه از محل کار یا بیمه  2- کارت ملی  3- کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان  4- یک قطعه عکس جدید 3*4  5- مدارک پزشکی در صورت داشتن بیماری قبلی
پذیرش معاینات بدواستخدام
پذیرش معاینات بدواستخدام

ساعت پذیرش مرکز تخصصی طب کار آسا جهت انجام معاینات بدو استخدام با وقت قبلی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح می باشدجوابدهی پرونده ها روز بعد ساعت 11 به بعد با هماهنگی قبلی     روزهای...
راهنماهای کتاب حدود مجاز
راهنماهای کتاب حدود مجاز

با تلاش استادان و کارشناسان مرتبط در مرکز سلامت محیط و کار  -توسط قطب علمی بهداشت حرفه‌ای کشور 9 عنوان راهنمای اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل مخاطره‌زای‌ شغلی متناسب با حدود  مجاز مواجهه شغلی تدوین...

استفاده کنندگان خدمات شرکت