جدید ترین مطالب

Haz-Map یا نقشه مخاطرات

Haz-Map یا نقشه مخاطرات

هازمپ اولین بار برای اطلاعات مواد شیمیایی شامل 700 ماده از بسته مواد شیمیایی سازمان نایوش ایجاد گردید. هدف آسان کردن دسترسی به اطلاعات مرتبط از طریق کامپیوتر به صورتی کاربر پسند است...


چند ساعت کار کافی است؟

چند ساعت کار کافی است؟

در طول قرن بيستم، هميشه سعی بر اين بوده است که ساعات کار هفتگی و حتّی ساعات روزانه کاهش پيدا کند. همه اين تلاش‌ها از اين تفکر سرچشمه می‌گیرد که کار برای زندگی است، نه زندگی برای کار...


چند ساعت کار کافی است؟

در طول قرن بيستم، هميشه سعی بر اين بوده است که ساعات کار هفتگی و حتّی ساعات روزانه کاهش پيدا کند. همه اين تلاش‌ها از اين تفکر سرچشمه می‌گیرد که کار برای زندگی است، نه زندگی برای کار...

قانون و حق شیر؟!

قانون و حق شیر؟!

اخیراً دیده و شنیده می شود که بعضی از کارفرمایان به جای کنترل مواد شیمیایی شرکت خود(مثل سرب یا گرد و غبار)، به کارگران خود هزینه شیر یا یک پاکت شیر به صورت روزانه می دهند و به آن جنبه قانونی نیز می دهند! باید خدمت ایشان عرض کرد که ...


قانون و حق شیر؟!

اخیراً دیده و شنیده می شود که بعضی از کارفرمایان به جای کنترل مواد شیمیایی شرکت خود(مثل سرب یا گرد و غبار)، به کارگران خود هزینه شیر یا یک پاکت شیر به صورت روزانه می دهند و به آن جنبه قانونی نیز می دهند! باید خدمت ایشان عرض کرد که ...

وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی حفاظت از کارکنان در برابر آن دسته از خطرات محيط کار را بر عهده دارند که به اندازه ي کافي با شيوه هاي دیگر کنترل نشده اند مثل استفاده از کلاه ایمنی ...


وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی حفاظت از کارکنان در برابر آن دسته از خطرات محيط کار را بر عهده دارند که به اندازه ي کافي با شيوه هاي دیگر کنترل نشده اند مثل استفاده از کلاه ایمنی ...

  پر بیننده ترین مطالب

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی(24766)

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام(11074)

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)(8814)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

کارت سلامت رانندگان(7415)

کارت سلامت رانندگان

کارت سلامت رانندگان

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین(6616)

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(6014)

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

فرم پرونده پزشکی شاغلین(5714)

فرم پرونده پزشکی شاغلین

فرم پرونده پزشکی شاغلین

مجوزها(5521)

مجوزها

مجوزها