مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
آشنایی با چگونگی غربالگری بیماری‌های عضلانی اسکلتی شغلی در معاینات دوره ای   آشنایی با چگونگی غربالگری بیماری‌های عضلانی اسکلتی شغلی در معاینات دوره ای
آشنایی با چگونگی غربالگری بیماری‌های عضلانی اسکلتی شغلی در معاینات دوره ای
بیماری‌های عضلانی اسکلتی ناشی از کار شایع ترین انواع بیماری‌های شغلی هستند و به همین دلیل غربالگری و شناسایی اولیه آنها در حین معاینات دوره ای اهمیت زیادی دارد.
روش اصلی غربالگری و بیماریابی اولیه در مورد بیماری‌های عضلانی اسکلتی ناشی از کار در حین معاینات دوره ای، شرح حال و معاینه فیزیکی می‌باشد. در واقع بیماری‌های عضلانی اسکلتی ناشی از کار با تست‌های آزمایشگاهی یا پاراکلینیکی تشخیص داده
نمی‌شوند.
شرح حال مورد نیاز:
1.پرسش از وجود درد یا discomfort در هر کدام از قسمت‌های گردن، شانه، اندام فوقانی، کمر و اندام تحتانی
2.پرسش از وجود علائم پارستزی، کرختی، بیحسی و مورمور شدن در اندام‌ها یا انتها‌ها ( دستها و پاها)
معاینه فیزیکی مورد نیاز:
بر حسب اینکه در کدام قسمت از بدن چه نوع علامتی وجود داشته باشد نوع معاینه متفاوت خواهد بود. مثلا اگر درد شانه وجود داشته باشد لازم است معاینات فیزیکی غربالگری شانه انجام شود مثل Appley test .
اینکه در هر شاغل از علائم کدام قسمت از سیستم عضلانی اسکلتی شرح حال باید گرفت بستگی به نوع و میزان مواجهات ارگونومیک در آن شاغل دارد. به عنوان مثال اگر در یک شاغل ، بلند کردن مکرر بار سنگین به صورت دستی وجود دارد پرسش از درد کمر، شانه و اندام فوقانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند.
در هر حال معاینات دوره ای فقط ماهیت غربالگری داشته و نتایج آن در صورت رعایت اصول انجام آن فقط شک به وجود بیماری را تقویت می‌کنند و تشخیص قطعی و نهایی را مشخص نمی‌کنندزیرادر حین معاینات دوره ای فرصت کافی برای بررسی دقیق بیماری وجود ندارد و از طرف دیگر امکانات تشخیصی کامل در سطح صنعت وجود ندارد و بنابراین هر شاغلی که شک به وجود بیماری عضلانی اسکلتی ناشی از کار در وی وجود دارد باید جهت انجام اقدامات تکمیلی تشخیصی و مشخص شدن تشخیص قطعی
و درمانهای لازم به سطح تخصصی طب کار ارجاع گردند.
نوشته شده توسط دکتر کیوان کرمی‌فرlike

388 Likes

تاریخ: سه‌شنبه، 12 شهريور 1392بازدید: 1635 بار ساعت: 4:45 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت