مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
سامانه 3 اتوبوسرانی   سامانه 3 اتوبوسرانی
سامانه 3 اتوبوسرانی
پایان مرحله اول معاینات دوره‌ای طب کار (تشکیل پرونده، معاینه، آزمایشات، شنوایی سنجی و اسپیرومتری) کارکنان سامانه 3 اتوبوسرانی


like

359 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 21 شهريور 1392بازدید: 2302 بار ساعت: 5:36 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت