بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار) تعداد بازدید : 4969

بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار)

دانلود بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی
   این بخشنامه به منظور تنظیم چگونگی انجام معاینات سلامت شغلی و تعیین افراد مجاز به انجام این معاینات در سال 1392 با امضای وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.