مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار)   بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار)
بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار)
دانلود بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی
   این بخشنامه به منظور تنظیم چگونگی انجام معاینات سلامت شغلی و تعیین افراد مجاز به انجام این معاینات در سال 1392 با امضای وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.


like

362 Likes

تاریخ: شنبه، 9 دی 1396بازدید: 3912 بار ساعت: 2:33 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت