مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
فصل چهارم قانون کار   فصل چهارم قانون کار
فصل چهارم قانون کار
دانلود فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران
   در این فصل مسائل مرتبط با سلامت شغلی (طب کار و بهداشت حرفه‌ای) و ایمنی شاغلین مطرح شده است. با توجه به اینکه قانون کار یک قانون آمره است لذا هر نوع توافق بین کارفرما و کارگر که حقوقی را که در این قانون برای کارگر پیش بینی شده است نقض نماید و یا آن حقوق را تضییع کند باطل است. به عبارت دیگر اخذ تعهد یا درج انصراف در قرارداد کار از حقوق مصرح در این قانون به هیچ وجه از نظر حقوقی قابل قبول نبوده و رافع مسئولیت کارفرما نمی‌باشد.


like

397 Likes

تاریخ: جمعه، 5 مهر 1392بازدید: 2377 بار ساعت: 5:02 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت