مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت رایتل   شرکت رایتل
شرکت رایتل
شرکت رایتل اپراتور نسل سوم تلفن‌های همراه مرکز تخصصی طب کار آسا را به عنوان مرکز معتمد معاینات بدو استخدام پرسنل خود برگزید.


like

416 Likes

تاریخ: شنبه، 9 دی 1396بازدید: 2831 بار ساعت: 7:24 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت