بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد تعداد بازدید : 3009

بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد

استفاده کننده از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت معاینات بدواستخدام و دوره‌ای سال 1392 پرسنل این مرکز درمانی