مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد   بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد
بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد
استفاده کننده از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت معاینات بدواستخدام و دوره‌ای سال 1392 پرسنل این مرکز درمانی


like

511 Likes

تاریخ: شنبه، 9 دی 1396بازدید: 2993 بار ساعت: 7:31 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت