مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
گروه تخصصي شهيد رجائي   گروه تخصصي شهيد رجائي
گروه تخصصي شهيد رجائي
گروه تخصصي شهيد رجائي مرکز تخصصی طب کار آسا را جهت انجام معاینات دوره‌ای سال 1392 پرسنل خود که  در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت می‌باشند انتخاب کرد.


like

490 Likes

تاریخ: شنبه، 7 مهر 1397بازدید: 2891 بار ساعت: 9:07 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت