گروه تخصصي شهيد رجائي تعداد بازدید : 2899

گروه تخصصي شهيد رجائي

گروه تخصصي شهيد رجائي مرکز تخصصی طب کار آسا را جهت انجام معاینات دوره‌ای سال 1392 پرسنل خود که  در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت می‌باشند انتخاب کرد.