مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
درج عنوان و درجه مهندسی به مدارک تحصیلی کارشناسی بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط   درج عنوان و درجه مهندسی به مدارک تحصیلی کارشناسی بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط
درج عنوان و درجه مهندسی به مدارک تحصیلی کارشناسی بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط
ابلاغیه نهایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص درج عنوان و درجه مهندسی به مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی و به بعد رشته های بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط در مورخ  89/09/09

 

بر اساس این مصوبه کلیه دانش آموختگان و دانشجویان رشته های بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط که بر اساس برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تاریخ 27/11/61 و به بعد در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و دکترای تخصصی (PHD) آموزش دیده و فارغ التحصیل شده اند و از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بعد نیز فارغ التحصیل خواهند شد عنوان و درجه مهندسی اضافه می گردد.


تصویر کامل ابلاغیهlike

405 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 9 آبان 1392بازدید: 1180 بار ساعت: 5:02 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت