مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت نفت پاسارگاد   شرکت نفت پاسارگاد
شرکت نفت پاسارگاد
آغاز معاینات طب کار دوره‌ای سال 1392 شرکت نفت پاسارگاد توسط مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر)


like

361 Likes

تاریخ: دوشنبه، 2 مهر 1397بازدید: 2094 بار ساعت: 5:18 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت