مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت پتروگاز جهان   شرکت پتروگاز جهان
شرکت پتروگاز جهان
انجام معاینات دوره‌ای سال 1392 پرسنل شرکت پتروگاز جهان (جهانپارس) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت کار و کارگر)


like

363 Likes

تاریخ: دوشنبه، 30 دی 1392بازدید: 2371 بار ساعت: 5:17 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت