مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
کمیته کشوری طب کار   کمیته کشوری طب کار
کمیته کشوری طب کار
بیست و ششمین جلسه کمیته کشوری طب کار در تاریخ 92/11/9 در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با حضور ریاست مرکز سلامت محیط و کار و اکثریت اعضای کمیته برگزار گردید مشکلات بخشنامه معاینات سلامت شغلی به صورت جدی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و طبق صورت جلسه ای مقرر شد جهت پاره از اصلاحات با معاون بهداشتی وزیر مکاتبه صورت گیرد. در این جلسه نامه‌ تهیه شده توسط دکتر سهرابی خطاب به وزیر با موضوع اعتراض به بخشنامه مذکور قرائت و توسط اعضای کمیته کشوری امضا شد و مقرر گردید پس از امضای تعدادی دیگر از متخصصین طب کار علاوه بر وزیر بهداشت، جهت پیگیری به کمسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و نیز آقای دکتر ضرغام صادقی متخصص طب کار و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.


like

360 Likes

تاریخ: شنبه، 12 بهمن 1392بازدید: 1761 بار ساعت: 6:53 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت