مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت مهرکام پارس   شرکت مهرکام پارس
شرکت مهرکام پارس
عقد قرارداد شرکت مهرکام پارس از شرکت‌های تامین کننده قطعات ایران خودرو جهت معاینات دوره‌ای طب کار سال 92 پرسنل خود با مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر)


like

342 Likes

تاریخ: جمعه، 25 بهمن 1392بازدید: 2030 بار ساعت: 5:14 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت