مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت بانی چاو(کاله)   شرکت بانی چاو(کاله)
شرکت بانی چاو(کاله)

شرکت بانی چاو از شرکت‌های تابعه کاله از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت معاینات بدو استخدام پرسنل جدید الورود خود استفاده می‌نماید


like

418 Likes

تاریخ: شنبه، 7 مهر 1397بازدید: 2720 بار ساعت: 5:16 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت