مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
مجتمع نور تهران   مجتمع نور تهران
مجتمع نور تهران
مجتمع نور تهران از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت انجام معاینات دوره ای پرسنل خود در سال 1392 استفاده نمود


like

327 Likes

تاریخ: شنبه، 3 اسفند 1392بازدید: 1899 بار ساعت: 6:54 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت