مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
مجتمع نور تهران   مجتمع نور تهران
مجتمع نور تهران
مجتمع نور تهران از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت انجام معاینات دوره ای پرسنل خود در سال 1392 استفاده نمود


like

429 Likes

تاریخ: شنبه، 7 مهر 1397بازدید: 2514 بار ساعت: 5:15 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت