مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت پل فیلم   شرکت پل فیلم
شرکت پل فیلم
استفاده از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت معاینات ادواری و بدو استخدام پرسنل دفتر مرکزی شرکت در سال 1392


like

430 Likes

تاریخ: سه‌شنبه، 26 فروردين 1393بازدید: 2387 بار ساعت: 5:55 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت