مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران   شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران
عقد قرارداد شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران با مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط خود و نیز معاینات ادواری پرسنل آن شرکت در سال 1393


like

372 Likes

تاریخ: سه‌شنبه، 26 فروردين 1393بازدید: 2145 بار ساعت: 7:09 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت