مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شركت دامداران   شركت دامداران
شركت دامداران
عقد قرارداد شركت دامداران توليد كننده محصولات لبني جهت معاينات دوره‌اي طب كار پرسنل خود در سال 1393با مركز تخصصي طب كار آسا (شركت طب كار و كارگر)


like

437 Likes

تاریخ: چهارشنبه، 17 ارديبهشت 1393بازدید: 2457 بار ساعت: 7:11 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت