مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
اولین جلسه هیئت مدیره جدید   اولین جلسه هیئت مدیره جدید
اولین جلسه هیئت مدیره جدید
اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن علمی طب کار در دفتر آقای دکتر ضرغام صادقی تشکیل شد
در این جلسه آقای دکتر ضرغام صادقی به عنوان رئیس انجمن، خانم دکتر میرزامحمدی به عنوان خزانه دار و دکتر سهرابی به عنوان دبیر انجمن برای دوره سه ساله انتخاب شدند.


like

361 Likes

تاریخ: سه‌شنبه، 20 خرداد 1393بازدید: 2158 بار ساعت: 5:27 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت