مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
كنفرانس علمي   كنفرانس علمي
كنفرانس علمي
كنفرانس علمي ماهيانه انجمن طب كار روز پنجشنبه مورخ 93/6/6 با موضوع تست‌هاي كاربردي در تشخيص كاهش شنوايي شغلي توسط دكتر اميرهوشنگ مهرپرور برگزار گرديد. بخش دوم اين سخراني در ماه آينده برگزار خواهد شد.


like

351 Likes

تاریخ: دوشنبه، 10 شهريور 1393بازدید: 2139 بار ساعت: 5:30 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت