مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت ایرانسل   شرکت ایرانسل
شرکت ایرانسل
 انجام معاینات دوره ای سال 93 پرسنل شرکت ایرانسل برای دومین سال توسط مرکز تخصصی طب کار آسا


like

336 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 13 شهريور 1393بازدید: 2148 بار ساعت: 5:02 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت