مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
فراخوان معاینات رانندگان 95   فراخوان معاینات رانندگان 95
فراخوان معاینات رانندگان 95
فراخوان همکاري
   « معاینات سلامت شغلی رانندگان حمل و نقل عمومی جاده اي »
آگهی فراخوان در سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، قسمت دسترسی سریع www.rmto.ir 
لازم به ذکر است لیست مورد تایید وزارت بهداشت لیست سال 94می باشد و در صورتی که پزشکان جدید متقاضی باشند می بایست از سازمان راهداری اعلام نیاز به وزارت بهداشت ببرندlike

141 Likes

تاریخ: شنبه، 20 شهريور 1395بازدید: 686 بار ساعت: 4:42 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت