مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
مراکز مجاز معاینات بدو استخدام   مراکز مجاز معاینات بدو استخدام
مراکز مجاز معاینات بدو استخدام
سازمان تامین اجتماعی در پی عقد تفاهم نامه با برخی از مراکز خصوصی طب کار سایر مراکز قبلی را از لیست خود خارج کرد. بر این اساس انجام معاینات در بسیاری از مراکز بهداشتی دولتی فاقد اعتبار بوده و شعب تامین اجتماعی این پرونده ها را قبول نمی کنند. لیست جدید مراکز مجاز و معتمد سازمان تامین اجتماعی می بایست در شعب در معرض دید مراجعه کنندگان قرار گیرد.


like

158 Likes

تاریخ: شنبه، 20 شهريور 1395بازدید: 994 بار ساعت: 5:04 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت