مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شركت دارويي بهداشتي پارس مينو   شركت دارويي بهداشتي پارس مينو
شركت دارويي بهداشتي پارس مينو
استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات دوره اي 94 و معايناتن بدو استخدام


like

227 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 7 دی 1396بازدید: 1052 بار ساعت: 8:31 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت