روزنامه ايران تعداد بازدید : 1204

روزنامه ايران

موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام خود استفاده مي نمايد