مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
روزنامه ايران   روزنامه ايران
روزنامه ايران
موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام خود استفاده مي نمايد


like

202 Likes

تاریخ: شنبه، 7 مهر 1397بازدید: 1191 بار ساعت: 8:50 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت