مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بيمارستان مهر   بيمارستان مهر
بيمارستان مهر
استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام پرسنل جديد بيمارستان


like

93 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 7 دی 1396بازدید: 519 بار ساعت: 2:24 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت