مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بيمارستان مهر   بيمارستان مهر
بيمارستان مهر
استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام پرسنل جديد بيمارستان


like

126 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 7 دی 1396بازدید: 620 بار ساعت: 11:46 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت