مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بيمارستان مهر   بيمارستان مهر
بيمارستان مهر
استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام پرسنل جديد بيمارستان


like

196 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 7 دی 1396بازدید: 1007 بار ساعت: 5:16 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت