مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
مجموعه هتل هاي كوثر   مجموعه هتل هاي كوثر
مجموعه هتل هاي كوثر
انجام معاينات بدو استخدام كاركنان گروه هتل هاي كوثر


like

186 Likes

تاریخ: شنبه، 7 مهر 1397بازدید: 956 بار ساعت: 10:17 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت