مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
مجموعه هتل هاي كوثر   مجموعه هتل هاي كوثر
مجموعه هتل هاي كوثر
انجام معاينات بدو استخدام كاركنان گروه هتل هاي كوثر


like

127 Likes

تاریخ: سه‌شنبه، 23 شهريور 1395بازدید: 605 بار ساعت: 11:53 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت