مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
رایانه شهر   رایانه شهر
رایانه شهر
موسسه رایانه شهر وابسته به شهرداری تهران از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت انجام معاینات پیش از استخدام پرسنل خود استفاده می نماید


like

178 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 7 دی 1396بازدید: 786 بار ساعت: 3:56 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت