مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بیمارستان های طرف قرارداد   بیمارستان های طرف قرارداد
بیمارستان های طرف قرارداد
بیمارستان های خاتم الانبیا، صدر به آفرین، تهران، سجاد،محب ،جماران و تعداد دیگری از مراکز درمانی جهت معاینات پیش از استخدام پرسنل خود (معاینات ماده 90 تامین اجتماعی) از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا استفاده می نمایند.


like

145 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 7 دی 1396بازدید: 692 بار ساعت: 8:28 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت