مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شركت توسعه صنايع نفت و انرژي قشم(OEID)   شركت توسعه صنايع نفت و انرژي قشم(OEID)
شركت توسعه صنايع نفت و انرژي قشم(OEID)
استفاده کننده از خدمات طب کار جهت معاینات بدو استخدام و دوره ای


like

437 Likes

تاریخ: شنبه، 9 دی 1396بازدید: 2933 بار ساعت: 12:03 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت