شرکت لاله کامپیوتر تعداد بازدید : 2999

شرکت لاله کامپیوتر

این شرکت در زمینه چاپ پاسپورت ، گواهینامه و ... مربوط به نیروی انتظامی فعالیت دارد و معاینات دوره ای سال 1392 این شرکت توسط مرکز تخصصی طب کار آسا انجام پذیرفت