مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت لاله کامپیوتر   شرکت لاله کامپیوتر
شرکت لاله کامپیوتر
این شرکت در زمینه چاپ پاسپورت ، گواهینامه و ... مربوط به نیروی انتظامی فعالیت دارد و معاینات دوره ای سال 1392 این شرکت توسط مرکز تخصصی طب کار آسا انجام پذیرفت


like

420 Likes

تاریخ: شنبه، 9 دی 1396بازدید: 2361 بار ساعت: 2:35 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت