مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
درباره رشته تخصصی طب کار   درباره رشته تخصصی طب کار
درباره رشته تخصصی طب کار

رشته طب کار یکی از رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی است که اثرات متقابل کار ، محیط و سلامت بر یکدیگر را بررسی کرده و به شناسایی، ارزیابی، پیشگیری، کنترل، مدیریت و درمان بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کار در شاغلین و عوارض ناشی از مواجهه با عوامل زیان آور محیطی در افراد جامعه می پردازد.

 متخصصین این رشته با فراگیری و بکارگیری علوم پزشکی و بهداشتی، اپیدمیولوژی، سم شناسی، ارگونومی، ایمنی، علوم رفتاری، مدیریت، قوانین مرتبط و انجام آموزش، پژوهش و مشاوره مسئولیت خود را در دستیابی به هدف نهایی این رشته که تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین در حرف مختلف می‌باشد ایفا می‌نماِِیندlike

411 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 29 شهريور 1397بازدید: 2835 بار ساعت: 5:29 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت