مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بیمارستان ساسان   بیمارستان ساسان
بیمارستان ساسان
عقد قرارداد بیمارستان ساسان جهت معاینات بدو استخدام پرسنل این بیمارستان با مرکز تخصصی طب کار آسا


like

180 Likes

تاریخ: چهارشنبه، 7 مهر 1395بازدید: 976 بار ساعت: 5:12 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت