مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بیمارستان تخصصی تهران   بیمارستان تخصصی تهران
بیمارستان تخصصی تهران
استفاده بیمارستان تخصصی تهران از خدمات معاینات بدو استخدام و معاینات خروج از کار مرکز تخصصی طب کار آسا 


like

131 Likes

تاریخ: سه‌شنبه، 2 آذر 1395بازدید: 552 بار ساعت: 11:53 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت