مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بیمارستان شهرام (سجاد)   بیمارستان شهرام (سجاد)
بیمارستان شهرام (سجاد)
بیمارستان شهرام (سجاد) تهران از خدمات معاینات بدو استخدام بیمه تامین اجتماعی مرکز تخصصی طب کار آسا برای کادر جدیدالورود خود بهره می برد


like

215 Likes

تاریخ: شنبه، 7 مهر 1397بازدید: 973 بار ساعت: 5:29 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت