بیمارستان شهرام (سجاد) تعداد بازدید : 982

بیمارستان شهرام (سجاد)

بیمارستان شهرام (سجاد) تهران از خدمات معاینات بدو استخدام بیمه تامین اجتماعی مرکز تخصصی طب کار آسا برای کادر جدیدالورود خود بهره می برد