تاسیسات دریایی ایران تعداد بازدید : 850

تاسیسات دریایی ایران

عقد قرارداد معاینات ادواری سال 95 مرکز تخصصی طب کار آسا با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و انجام معاینات بدو استخدام کارکنان جدید الورود این شرکت