مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
تاسیسات دریایی ایران   تاسیسات دریایی ایران
تاسیسات دریایی ایران
عقد قرارداد معاینات ادواری سال 95 مرکز تخصصی طب کار آسا با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و انجام معاینات بدو استخدام کارکنان جدید الورود این شرکت


like

192 Likes

تاریخ: شنبه، 7 مهر 1397بازدید: 830 بار ساعت: 4:54 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت