مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
پتروشیمی شازند   پتروشیمی شازند
پتروشیمی شازند
انجام معاینات دوره ای سال 95 کارکنان دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شازند در مرکز تخصصی طب کار آسا


like

157 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 12 اسفند 1395بازدید: 890 بار ساعت: 6:46 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت