مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
راهنماهای کتاب حدود مجاز   راهنماهای کتاب حدود مجاز
راهنماهای کتاب حدود مجاز
با تلاش استادان و کارشناسان مرتبط در مرکز سلامت محیط و کار  -توسط قطب علمی بهداشت حرفه‌ای کشور 9 عنوان راهنمای اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل مخاطره‌زای‌ شغلی متناسب با حدود  مجاز مواجهه شغلی تدوین و منتشر شده است. فایلهای این کتب راهنما در زیر آمده است.
این کتب راهنما روشهای مصوب کشوری را ارائه داده‌اند که منبعد باید ملاک روشهای اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل مخاطره‌زای شغلی باشد و در متن گزارشات و مقالات مورد استناد قرار گیرند.like

137 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 31 فروردين 1396بازدید: 775 بار ساعت: 5:12 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت