مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
پذیرش معاینات بدواستخدام   پذیرش معاینات بدواستخدام
پذیرش معاینات بدواستخدام
ساعت پذیرش مرکز تخصصی طب کار آسا جهت انجام معاینات بدو استخدام با وقت قبلی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح می باشد
جوابدهی پرونده ها روز بعد ساعت 11 به بعد با هماهنگی قبلی
     روزهای پنجشنبه پذیرش انجام نمی شود و فقط جوابدهی و تعیین وقت تا ساعت دوازده ظهر می باشد
    جهت گرفتن وقت لطفا حداقل یک روز قبل تماس بگیرید


like

111 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 7 دی 1396بازدید: 552 بار ساعت: 5:00 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت