مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بانک سامان   بانک سامان
بانک سامان
عقد قرارداد همکاری مرکز تخصصی طب کار آسا با بانک سامان جهت انجام معاینات بدو استخدام پرسنل این بانک  


like

133 Likes

تاریخ: دوشنبه، 26 تير 1396بازدید: 660 بار ساعت: 4:47 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت