مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
فروشگاه های افق کوروش   فروشگاه های افق کوروش
فروشگاه های افق کوروش
عقد قراداد مرکز تخصصی طب کار آسا با فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت معاینات بدو استخدام پرسنل این مجموعه


like

138 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 7 دی 1396بازدید: 635 بار ساعت: 7:39 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت