مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
زیمنس   زیمنس
زیمنس
انجام معاینات دوره ای سال 97 پرسنل شرکت زیمنس توسط مرکز تخصصی طب کار آسا


like

49 Likes

تاریخ: چهارشنبه، 28 شهريور 1397بازدید: 215 بار ساعت: 10:04 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت