مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
مدیریت هومشند تماس   مدیریت هومشند تماس
مدیریت هومشند تماس
راه اندازی سیتم مدیریت هوشمند تماس voipi جهت مکانیزه کردن سیستم یکپاچه تماس برای پاسخگویی خودکار به مشتریان در مرکز تخصصی طب کار آسا


like

56 Likes

تاریخ: چهارشنبه، 28 شهريور 1397بازدید: 195 بار ساعت: 6:56 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت