مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت تامین سیستم های کنترل و مخابرات ایران   شرکت تامین سیستم های کنترل و مخابرات ایران
شرکت تامین سیستم های کنترل و مخابرات ایران
انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای شرکت تامین سیستم های کنترل و مخابرات ایران (آی، سی ، اس) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا


like

59 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 29 شهريور 1397بازدید: 214 بار ساعت: 7:45 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت