ایرانسل تعداد بازدید : 17

ایرانسل

انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از سال 93 توسط مرکز تخصصی طب کار آسا