مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
رهنما سیستم   رهنما سیستم
رهنما سیستم
انجام معاینات بدواستخدام شرکت رهنما سیستم فعال در زمینه تأمین ، نصب ، راه اندازی و نگهداری سیستم های مخابرات ، برق ،کنترل، ابزاردقيق و ناوبری توسط مرکز تخصصی طب کار آسا


like

69 Likes

تاریخ: يکشنبه، 15 مهر 1397بازدید: 351 بار ساعت: 9:04 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت